ПРОТОКОЛ звіту директора Іршавського ЗЗСО №1

  • By admin
  • 19.06.2019
  • Коментування вимкнуто

П Р О Т О К О Л
звіту директора Іршавського закладу загальної середньої освіти

І-ІІІ ст. №1 Іршавської міської ради
перед педагогічним колективом та громадськістю

 14.06.2019 р.

 ПРИСУТНІ: 70 чол.

представники колективу школи – 54 чол.;
батьківської громадськості   - 16 чол..

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Звітування керівника закладу освіти Чепури Л.М. про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю щодо підвищення рівня організації навчально-виховного процесу в закладі освіти, вжиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально–технічної бази школи, залучення додаткових джерел фінансування  та їх використання, ужиті заходи  щодо забезпечення закладу кваліфікованими педагогічними кадрами, залучення педагогічної та батьківської громадськості, співпрацю з громадськими  організаціями.

2. Виступи членів педагогічного колективу, батьківської громадськості про діяльність керівника школи Чепури Л.М. щодо підвищення рівня організації навчально-виховного процесу в навчальному закладі.

3. Оцінювання діяльності керівника школи шляхом таємного голосування .

Вибори голови та секретаря зборів.

Пропозиція:    головою  конференції  обрати  заступника  директора з   НВР Мелеганич О.Д.,   секретарем  –  заступника  директора з вих. роботи Онисько Л.В..

Результат голосування: одностайно

  СЛУХАЛИ:

Мелеганич О.Д.,голову зборів, яка зазначила, що згідно  наказу Міністерства освіти і науки “Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та  громадськістю” від 23.03.2005 р. № 178, на виконання  Національної доктрини розвитку освіти (п.3),  наказу Міністерства освіти і науки України від 28.01.2005 р. № 55 ”Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів”, Положення про загальноосвітній навчальний заклад керівник навчального закладу має щороку звітувати про свою діяльність перед членами педагогічного колективу, батьківського комітету, ради та громадськості з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної  державно-громадської системи управління освітою, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у навчальних закладах , що базується на принципах взаємодопомоги та позитивної  мотивації.

І.СЛУХАЛИ :

Чепуру Л.М., директора закладу освіти,  із звітом про свою діяльність як директора закладу освіти  в 2018-2019 навчальному році.

Директоркою школи було  проінформувано про:

-персональний внесок керівника у підвищення рівня організації навчально-виховного процесу;

-  забезпечення   кваліфікованими педагогічними кадрами;

- методичну роботу і її напрямки;

- рівень навчальних досягнень учнів школи(якість знань);

- роботу з обдарованими  дітьми;

- соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів та працівників педагогічного колективу;

-надання соціальної підтримки та допомоги дітям-сиротам, під опікою та з малозабезпечених сімей

-організацію різних форм позаурочної навчально-виховної роботи;

-  правоосвітню роботу:

-  вжиті заходи щодо  покращення матеріальної інфраструктури школи;

- залучення педагогічної та батьківської громадськості  до управління діяльності навчального закладу та інше.    (Звіт додається)

ІІ. Виступили:

1. Кузьма Н.В.,  заступник директора з НВР, відмітила наполегливу роботу директора з питань заходів щодо забезпечення школи кваліфікованими педагогічними кадрами. Так школа 100% забезпечена кваліфікованими вчителями. Створені сприятливі умови для проходження курсів підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників. Директор проявляє зацікавленість в тому, щоб вчителі школи брали активну участь в районних та обласних семінарах, що підвищує їх кваліфікаційний рівень та надає практичного досвіду. Наталія Василівна запропонувала роботу директора школи оцінити задовільно.

2. Бігарі М.І., вчителька німецької мови, яка відзначила креативність та професіоналізм Лесі Михайлівни., її наполегливість та рішучість, високий рівень управлінського досвіду в керівництві закладом освіти та запропонувала визнати її роботу задовільною.

 

3. Демчик О.П,  вчителька англійської мови, зауважила, що Леся Михайлівна – ініціатор усіх новаційних починань у школі. Як вмілий керівник,   Леся Михайлівна  швидко орієнтується в складних ситуаціях, бачить перспективи розвитку закладу освіти, володіє умінням ставити перед колективом конкретні завдання,  окреслювати шляхи їх вирішення та організовувати роботу щодо їх виконання. Під її керівництвом проводиться багатогранна робота з впровадження в навчально-виховний процес сучасних інноваційних підходів, інформаційно-комунікаційних технологій. Леся Михайлівна вдало згуртовує весь  колектив. Роботу вважає задовільною.

 

4. Сапожнік Є.,голова батьківського комітету школи, високо оцінила турботу директорки про дітей, створення позитивного навчально-виховного процесу, забезпечення індивідуального   підходу  до  кожного учня. Леся Михайлівна турбується    про  учнівське    самопочуття   та     здоров’я     кожного   учня,    тісно співпрацює  з    батьківською    громадскітю.  Сапожнік  Є.    вважає роботу  Чепури Л.М. задовільною.

 

5. Петрище Я. В., голова проф.  комітету  школи,  відзначив, що Леся Михайлівна – креативний керівник, наполегливо та планомірно працює з педколективом щодо вирішення навчально-виховних завдань. Вона вмілий керівник, гарний господар. Постійно займається благоустроєм школи, вимоглива до себе і підлеглих, завжди  готова прийти на допомогу кожному вчителеві, учневі і батькам. Завжди вислухає, дасть пораду, як краще поводитися в тій чи іншій ситуації, узгоджує свої рішення з профспілковим комітетом школи. Ярослав Васильович вважає роботу директорки закладу освіти  задовільною.

 

6. Попович І.С., представник відділу освіти, вважає, що Леся Михайлівна зарекомендувала себе як молодий умілий організатор і хороший керівник. Сумлінно і відповідально відноситься до своїх обов’язків керівника. Завдяки її вмілому керівництву школа має гарний зовнішній вигляд, а кожен член педагогічного колективу почувається на роботі невимушено і впевнено. Дисциплінована, тактовна.

 

 

ІІІ. Виступили:

Мелеганич О.Д., голова зборів,  повідомила присутнім про необхідність обрання лічильної комісії.

Було запропоновано обрати лічильну комісію у складі 3 осіб:

Кузьми Н.В. –представник педагогічного колективу;

Орлицької Н.І. .-представник педагогічного колективу;

Петрище Я.В..-представник педагогічного колективу.

Результат голосування:одностайно

УХВАЛИЛИ:

Згідно результатів голосування обрати лічильну комісію у складі 3 осіб:

Кузьми Н.В.;

Орлицької Н.І.;

Петрище Я.В..

 

Потім учасники зборів приступили до таємного голосування щодо роботи      директора за 2018-2019 навчальний рік.

Результати таємного голосування.

У голосуванні взяли участь – 70 осіб.

Визнали роботу директора закладу освіти:

 

задовільною – 68 ос.;

незадовільною -2 ос..

 

УХВАЛИЛИ:

 

  1. Визнати роботу директора Іршавського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ст. №1 Чепури Лесі Михайлівни  задовільною.
  2.  Протокол загальних зборів звіту директора розмістити сайті закладу освіти.

 

 

 

Голова зборів  :                           Мелеганич О.Д.

 

Секретар:                                 Онисько Л.В.

 

 

 

 

 

Comments are closed.