Накази 15-од, 16-од

  • By admin
  • 27.04.2020
  • Коментування вимкнуто

 


Україна

ІРШАВСЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ ступенів №1

ІРШАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

м. Іршава

 

23.04.2020р.                                                                                                           №15 -од

Про доповнення до Наказу № 10-од від 12.03.2020р.

«Про тимчасове призупинення навчально-освітнього              

процесу в  Іршавському ЗЗСО І-ІІІст.№1»

 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 16.03.2020 року № 406 «Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19» та відповідного наказу управління освіти і науки Закарпатської обласної державної адміністрації від 18.03.2020 року № 64-од, враховуючи «Методичні рекомендації щодо встановлення гнучкого режиму робочого часу», затверджені наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 4 жовтня 2006 р. № 359, листів Міністерства освіти і науки України від 13.03.2020 року № 1/9-160 «Щодо організації дистанційного навчання в закладах загальної середньої освіти під час карантину», від 13.03.2020 №1/9-161 «Щодо оплати праці працівників закладів освіти під час призупинення навчання через карантин», спільного листа Міністерства освіти і науки України та ЦК Профспілки  працівників освіти і науки України від 17 березня 2020 року № 1/9-162, № 02-5/202 «Про умови та оплату праці працівників закладів освіти і науки в умовах карантину»,  наказу відділу ООЗКСМС Іршавської міськради №53 від 11.03.2020 року, рішення Уряду від 22.04.2020 року щодо продовження загальнонаціонального карантину до 11 травня 2020 року

НАКАЗУЮ:

  1. Продовжити   призупинення   освітнього   процесу  в  закладі освіти  до  11.05. 2020 року  на час  карантину  щодо запобіганню поширення короновірусу COVID-19
  2. На час карантину :

2.1. Забезпечити  переведення  працівників  закладу  на роботу в гнучкому та/або дистанційному режимі.

2.2. Забезпечити режим підвищеної готовності підсистем навчання здобувачів освіти та працівників діям у надзвичайних ситуаціях відповідно до підпункту 2 пункту 13 Положення про функціональну підсистему навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях (із питань безпеки життєдіяльності) єдиної державної системи цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 листопада 2016 року № 1400, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2016 року за № 1623/29752.

3. Всім   педагогічним працівникам   закладу:

3.1.Продовжити організовувати освітній процес (навчальні заняття, консультації тощо) з використанням технологій дистанційного навчання,  відповідно   до   структури  2019-2020  навчального  року.

3.2. При організації дистанційного навчання керуватись Положенням про дистанційне навчання, затвердженого наказом МОН України від 25.04.2013 № 466, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30 квітня 2013 р. за  № 703/23235 (зі змінами).

3.3..При   організації   освітнього  процесу   в  закладі освіти  керуватись  листом Міністерства освіти і науки України від 23.03.2020 року № 1/9-173 «Щодо організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти під час карантину».

3.4. Інформувати здобувачів освіти   щодо заходів профілактики, проявів хвороби та дій у випадку захворювання.

5. Розмістити даний наказ на сайті  закладу загальної середньої освіти.

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Заступник директора з НВР                                                           Н.В.Кузьма

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Україна

ІРШАВСЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇОСВІТИ І-ІІІ ступенів №1

ІРШАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

м. Іршава

 

27.04.2020р.                                                                                                           № 16 – од

Щодо проведення підсумкового
оцінювання та організованого
завершення 2019-2020 навчального року

У зв’язку з епідеміологічною ситуацією, що склалася в Україні, з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (СОVID-19), відповідно до Листа МОН України № 1/9-178 від 27.03 2020 р. «Щодо завершення 2019/20 навчального року»,Листа МОН України від 31.03.2020р. №1/9-182 “Щодо  організованого завершення 2019/2020 навчального року та зарахування до закладів загальної середньої освіти» , листа МОН № 1/9-213 від 16.04.20 року «Щодо проведення підсумкового оцінювання та організованого завершення 2019-2020 навчального року», до листа департаменту освіти і науки Закарпатської ОДА від 16.04.2020 №01-15/967, у межах академічної автономії, відповідно до частин третьої та четвертої статті 10 Закону України «Про повну загальну середню освіту» питання організації освітнього процесу, виконання освітньої програми, навчального плану,  за рішенням педагогічної ради від 27.04.2020 р. та з огляду на варіативність організації навчання з використанням технологій дистанційного навчання

 

НАКАЗУЮ:

  1. Дирекції закладу освіти:

1.1.Організувати освітній процес в умовах дистанційного навчання, у тому числі планування кількості та обсягу завдань, контрольних заходів, з урахуванням принципу  здоров’язбереження, запобігаючи емоційному, ментальному та фізичному перевантаженню учнів.

1.2.З метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (СОVID-19) у 2019/2020 навчальному році не проводити масові заходи із залученням учасників освітнього процесу, а саме: Свято останнього дзвоника та випускного вечора.

 

  1. Учителям- предметникам, класним керівникам:

2.1.Забезпечити всім учням доступ до навчальних матеріалів та завдань шляхом використання різних засобів обміну інформацією.

2.2.Організувати проведення окремих дистанційних консультацій для учнів, які хворіють або перебувають у режимі самоізоляції.

2.3.Скласти графік дистанційних перевірочних робіт та усних опитувань з метою недопущення перевантаження учнів і раціонального використання часу.

2.4.Провести підсумкове річне оцінювання навчальних досягнень учнів, враховуючи результати оцінювання з використанням технологій дистанційного навчання за другий семестр.

2.5.Завершити навчальний рік відповідно до структури, визначеної закладом загальної середньої освіти на початку навчального року, а також з урахуванням виконання календарно-тематичних планів.

2.6.Завершити оформлення шкільної документації, зокрема заповнення класних журналів, після прийняття Урядом рішення щодо послаблення карантинних обмежень.

2.7.Організувати на початку 2020-2021 навчального року в 2-11-х класах проведення вхідного оцінювання учнів з метою діагностування рівня навчальних досягнень учнів за попередній період.

2.8. Оформлення свідоцтв про здобуття базової середньої освіти, свідоцтв досягнень, табелів навчальних досягнень учнів завершити до 15 червня 2020 року.

2.9.Учням 1-8, 10 класів надіслати копії відповідних документів електронною поштою або в інший спосіб, з подальшим врученням оригіналу документа у вересні 2020-2021 навчального року.

2.10.Для учнів 1-2-х та 3-4-х класів початкової школи застосувати формувальне, підсумкове, річне  оцінювання, 5-10 класів – поточне, формувальне та підсумкове (тематичне, семестрове, річне) оцінювання.

3. Учителям – предметникам, класним керівникам протягом травня:

3.1.Залучати учнів до виконання тестів на платформах Googleclassroom, Naurok, Moodle з урахуванням можливостей учня.

3.2.Організувати та провести усні форми контролю (усний переказ, читання напам’ять вірша та прозових текстів, презентація та захист проєктів тощо) із використанням відеоінструментів Skype, Zoom індивідуально або в групах.

3.3.Забезпечувати участь учнів в онлайн-семінарах та онлайн-форумах із використанням відеоінструментів Skype, Zoom або в чатах на платформах дистанційного навчання (наприклад, Moodle) у закритих групах Facebook та ін..

3.4.Поточне оцінювання здійснювати в усній і письмовій формах, застосовуючи такі його види: тестування, практичні, контрольні, діагностичні роботи, дослідницькі та творчі проєкти, есе, усні співбесіди та опитування тощо.

3.5.За відсутності засобів Інтернет-зв’язку, зворотній зв’язок з учнями  підтримувати  в телефонному режимі, а виконані завдання отримувати поштою.

3.6. Для забезпечення рівних умов проходження оцінювання всіма учнями запровадити гнучкий графік проведення підсумкових контрольних робіт за ІІ семестр та надіслати учням графік проведення всіх видів оцінювання, у якому буде зазначатися:

-форма та вид оцінювання з кожного навчального предмета;

-необхідні для цього ресурси;

-дата та тривалість проведення оцінювання (для синхронного режиму);

-дата та час розміщення завдань, кінцевий термін та спосіб їх подання (для асинхронного режиму).

4. Класним керівникам 11-их класів своєчасно інформувати учнів 11-х класів про графік проведення ДПА у формі зовнішнього незалежного оцінювання (далі – ЗНО) відповідно до Календарного плану підготовки та проведення ЗНО 2020 року зі змінами, внесеними на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 06 квітня 2020 року № 480.

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

 

Директор ЗО                                                                                                Л.М..Чепура

 

З наказом ознайомлені:

____________________1.АЛМАШІЙ Мирослава Ярославівна

____________________2.АНТОСЯК  Наталія Андріївна

____________________3.АНТОСЯК  Павло Іванович

____________________4.БЕРЕШ  Ганна Іванівна

____________________5.БІГАРІ  Марина Іванівна

____________________6.БОДНАР  Олеся Рудольфівна

____________________7.БРОВДІЙ  Оксана Василівна

____________________8.ВЕЛІКОВА Ганна Василівна

____________________9.ГАНЧИЧ Тетяна Михайлівна

____________________10.ГОМОЛЯК  Єлизавета Олександрівна

____________________11.ГОРЗОВ  Лариса Антонівна

____________________12.ДАНКАНИЧ  Тетяна Юріївна (ГПД)

____________________13.ДЕМЧИК  Оксана Петрівна

____________________14.ДЗЬОМА  Ольга Юріївна

____________________15.ЖІДОВ  Іван Іванович

____________________16.ЖУПАНИН  Богдана Федорівна

_____________________17.ЗВОНАР  Наталія Василівна

_____________________18.ІВАНЧО  Галина Михайлівна(ГПД)

_____________________19.ІВАНЧО  Тетяна Іванівна

_____________________20.ІЗАЙ  Марина Іванівна (ГПД)

_____________________21.КАЛИНИЧ  Михайло Васильович

_____________________22.КАРАБИНЬОШ  Сергій Васильович

_____________________23.КЕРЕЧАНИН  Марія Юріївна

_____________________24.КЛЕВЕЦЬ  Світлана Вікторівна

_____________________25.КОБАЛЬ  Тетяна Іванівна

_____________________26.КОВАЛЕНКО  Наталія Денисівна

_____________________27.КОВАЛЬ Юстина Олександрівна

_____________________28.КОРОВСЬКА  Алла Андріївна

_____________________29.КУЗЬМА  Наталія Василівна

_____________________30.ЛАКАТОШ  Вікторія Василівна

_____________________31.ЛЕВКО Діана Василівна

_____________________32.ЛИСИЧКО  Лілія Євгенівна

_____________________33.ЛІЗАНЕЦЬ  Алла Михайлівна

______________________34.ЛОМАГА Василь Васильович

______________________35.ЛУТАК  Інна Михайлівна

______________________36.МАГЕЙ Олеся Василівна

______________________37.МАРКО  Марія Юріївна

______________________38.МАТІШИНЕЦЬ  Людмила Іванівна

______________________39.МАТІШИНЕЦЬ Віталій Іванович

______________________40.МЕЛЕГАНИЧ  Оксана Денисівна

______________________41.МОНДИК  Марина Михайлівна

______________________42.МОШКОЛА  Оксана Феодосіївна

______________________43.ОНИСЬКО  Людмила Василівна

______________________44.ОНИСЬКО  Марія Іванівна

______________________45.ОРЛИЦЬКА  Неля Іванівна

______________________46.ПАЛІНЧАК  Оксана Миколаївна

______________________47.ПЕТРИЩЕ  Ярослав Васильович

______________________48.ПЕТРИЩЕ Вікторія Юріївна

______________________49.ПОПОВИЧ  Наталія Іванівна

______________________50.ПОПП  Тетяна Юріївна

______________________51.ПРИМИЧ  Людмила Михайлівна

______________________52.СІГЕТІ  Діана Василівна (ГПД)

______________________53.СКОБЛЕЙ  Іванна Іванівна

______________________54.СКОБЛЕЙ Іванна Романівна (ГПД)

______________________55.СОКОЛАЧКО Евеліна Володимирівна

______________________56.СТАНИНЕЦЬ  Марія Андріївна

______________________57.СТОЙ  Мирослава Михайлівна

______________________58.ТРИКУР Ганна Федорівна (інклюзія)

______________________59.ФЕРЕНЦ Марта Павлівна(педагог-організатор)

______________________60.ФРАНЧАК  Ельвіра Василівна

______________________61.ХИМИЧ  Наталія Денисівна

______________________62.ЧИЙПЕШ Василь Іванович

______________________63.ЧОБОТАРЕНКО  Маріанна Олексіївна

______________________64.ЯНКУЛИЧ  Вероніка Василівна

______________________65. Поляк Анастасія Володимирівна

______________________66.Ільницька Віра Іванівна

 

 

 

 

Comments are closed.