ЗВІТ ДИРЕКТОРА

 • By admin
 • 19.06.2019
 • Коментування вимкнуто

ЗВІТ  ДИРЕКТОРА

ІРШАВСЬКОГО  ЗЗСО І-ІІІступенів №1

Іршавської міської ради

Чепури Лесі Михайлівни

 

Шановні присутні!

Закінчився навчальний рік і тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу ЗО, оцінити діяльність директора на посаді протягом 2018/ 2019 навчального року.

Метою моєї діяльності є розвиток закладу, що орієнтований на модель випускника, характерними рисами якого є гармонійно розвинений, національно свідомий, високоосвічений, життєво компетентний громадянин, здатний до саморозвитку та самовдосконалення; створення позитивного іміджу закладу у районі та місті. На посаді директора 1 рік. Маю честь керувати творчим, працездатним учительським колективом – надійними, досвідченими, сумлінними працівниками. Всі вони – різні за віком, досвідом, темпераментом, ставленням до роботи, до закладу освіти та дітей – потребують уваги, підтримки і допомоги, контролю й визнання своїх педагогічних здобутків. Робота директора і колективу нероздільні, і в чомусь директор направляє колектив , а ще частіше саме колектив змушує директора робити ті чи інші дії . Тому, доповідаючи про свою роботу, я весь час буду опиратись на роботу колективу.

У 2018-2019 навчальному році діяльність педагогічного колективу була спрямована на виконання Конституції України, Законів України, Закону про загальну середню освіту, на здійснення державної політики в галузі освіти, збереження кількісних і якісних параметрів мережі, створення належних умов для навчання і виховання учнів, удосконалення змісту освітнього процесу, упровадження нових освітніх технологій, розвиток здібностей дітей і підлітків. Керівництво, підвищення якості та ефективності внутрішньошкільного управління забезпечувалося документами планування роботи: перспективним, річним, робочим навчальним, місячним та тижневим планами. Принцип доцільності й оперативності прийняття управлінських рішень адміністрації базувався на аналітичних даних, отриманих у ході внутрішньошкільного контролю.

На цих загальних зборах ми керуємося Положен­ням про порядок звітування директора перед трудовим колективом, представниками громадського самоврядування  щодо своєї діяльності на посаді протягом навчаль­ного року, яке було затверджено наказом №178 від 23.03.2005 року Міністерством освіти і науки України.

Як директор ЗО у своїй діяльності протягом звітного періоду я керувалася Статутом школи, Прави­лами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора закладу, законодавством Украї­ни, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника  закладу загальної середньої освіти.

 

І. Загальна інформація про ЗЗСО.

Іршавський ЗЗСО І—IIІ сту­пенів№1 є власністю  Іршавської міської ради Закарпатської  області з 01.03.2018 року. Управління та фінансування здійснюється відділом освіти Іршавської міськради,  якому делеговані відповідні повноваження.

ЗО працює в І зміну, навчальний тиждень – п’ятиденний.

Виконання ст.53 Конституції України, ст.35 Закону України «Про освіту», ст.6 Закону України «Про загальну середню освіту»

На виконання статті 35 Закону України  «Про  освіту», статті 6 ЗУ «Про загальну середню освіту», статті 19 ЗУ «Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 року №646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», наказу Держкомстату України від 06.11.2007 року №406 «Про затвердження форми державного статистичного спостереження №77-РВЕ «Звіт про кількість дітей шкільного віку» було організовано роботу щодо охоплення навчанням дітей шкільного та дошкільного віку, які  проживають у мікрорайоні закладу. Усі діти охоплені навчанням.

Випускники 11 класу минулого 2017/2018 навчального року  продовжили навчання або  працевлаштовані:

Клас Випущено ВНЗІ – ІІ рівня акредитації ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації Працюють
11 клас 46 7 21 18

 

ІІ. Стан і розвиток  мережі ЗЗСО.

 

У 2018/2019 навчальному році в ЗЗСО працювали 65 педагогічних працівників, 6- по догляду за дитиною, 6 педдпрацівників, які на тимчасовому місці роботи і 20 працівників із числа обслуговуючого персоналу, 1 бібліотекар.

Навчання завершили   801 учень, це 32 класи:

 • 1-4-х – 12 класів (314 учнів);
 • 5-11-х – 20 класів(487  учні);

Мова навчання – українська. Середня наповнюваність класів становила 25- 27 учнів.

 

ІІІ. Кадрове забезпечення.

 

Час диктує все нові й нові вимоги до вчителя, тому необхідним для педагога нині є вміння пра­цювати з комп’ютером, ІКТ. Перспектива в освіті така, що років через п’ять учитель, який не володіє навичками роботи на комп’ютері та не використовує їх у своїй діяльності, не буде відповідати освітнім вимогам і не зможе ефективно забезпечувати освітній процес з учнями.

Впродовж року педколектив  закладу продовжував працювати над впровадженням у освітній процес інформаційно-комунікаційних технологій.

Відповідно до плану роботи, який був затверджений на педраді проведено ряд заходів:

 1. Сайт закладу освіти постійно оновлюється та поповнюється цікавою та корисною інформацією.
 2. У ЗЗСО педпрацівники проводять відкриті уроки та виховні заходи з використанням мультимедійного забезпечення закладу, різні конкурси та виставки.

Є відповідні результати!

 

ПЕРЕМОЖЦІ МІСЬКИХ КОНКУРСІВ  У 2018-2019 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

 

 ІІ (міського) етапу конкурсу «Малюнок, лист вірш до мами» наступних учнів  закладу:

 

1. Номінаці я «Вірш»

- І місце – Брич Наталію, ученицю  Іршавського ЗЗСО І-ІІІ ст. №1, керівник Гозда Наталія Василівна, Матішинець Людмила Василівна;

                    1.5. Номінація «Лист»

                         

                           -  ІІ місце – Ізай Дарину, ученицю Іршавського ЗЗСО І-ІІІ ст. №1, керівник Примич Людмила Михайлівна;

                          -  ІІІ місце – Кузьму Станіславу, ученицю  Іршавського ЗЗСО І-ІІІ ст. №1, керівник Кузьма Наталія Василівна.

 

 

2. Переможці міської виставки-конкурсу робіт «Знай і люби свій край» за наступними номінаціями та віковими категоріями:

 

У номінації «декоративний розпис, народний живопис»:

 ІІ місце – Кобаль Тетяну, ученицю Іршавського ЗЗСО І-ІІІ ст. №1 за роботу «Декоративна тарілка» (кер. Марко Марія Юріївна) (вік. кат. 16-18 р.)

 

ІІ ЕТАП ВИСТАВКИ-КОНКУРСУ «ВОСКРЕСНИ, ПИСАНКО!»

 

Вікова категорія Назва роботи Місце Виконавець, вік, клас Навчальний заклад Керівник
                               «Зернівка»
Зернівка ІІІ Колективна робота учнів 3 класу ЗЗСО №І Стой Мирослава Василівна
Дряпанка 
11-15  р. «Писаночки» ІІ Горзов Анастасія ЗЗСО №1 Горзов Л.А.
Мальованка
Писанка ІІ Дикий Денис ЗЗСО №1 Янкулич Вероніка Василівна
Інші техніки виконання
6-10 р.

 

Писанкова курочка І Синетар Віталій ЗЗСО №1 Жупанин М.Ф.
Об’ємна писанка ІІ Колективна робота учнів 10 кл. ЗЗСО І1 Марко М.Ю.
Великодня композиція
ІІ місце Колективна робота ЗЗСО №1 Левко Д.В.

 

 

ІІ (МІСЬКИЙ) ЕТАП КОНКУРСУ”ЗАХИСНИКИ УКРАЇНИ:

ІСТОРІЯ ТА СЬОГОДЕННЯ”

№ з/п Назва роботи Місце Прізвище, ім’я, по батькові автора Дата народ-ження Повна назва навчального закладу, клас Прізвище, ім’я, по батькові керівника
номінація ”Малюнок” (техніка виконання – живопис)
«Ангел охоронець нас захищає» ІІІ Вовканич Юлія 2006р. Іршавський ліцей ШафарЯніна Мечисла-вівна
номінація ”Вірш”
«Вітчизни захисник, приймай вітання» І Брич Наталія Андріївна 07.11.2003 р.н. Іршавський ЗЗСО І-ІІІ ст. №1 Матішинець Людмила Іванівна
номінація ”Лист”
«Привіт, солдате,мій дорогий захиснику!» ІІ Козенюк Вікторія Олегівна 21.04.2005р. Іршавський ЗЗСО І-ІІІ ст. №1 Кузьма Наталія Василівна
Лист до воїна ІІІ Гусеєва Поліна Ігорівна 19.01.2014 Іршавський ЗЗСО І-ІІІ ст. №1 Матішинець Людмила Іванівна

 

 

 

 

 

 

 

ІІ МІСЬКИЙ ЕТАП XVІІІ

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ УЧНІВСЬКОЇ ТВОРЧОСТІ

20.12.2018

№ з/п Назва роботи Місце Прізвище, ім’я, по батькові Клас Повна назва навчального закладу, клас ПІБ керівника
Тема «Духовні святині нашого краю»,

номінація ”Література

  І Гудь Валерія Василівна  06.06.2004 р.

9  кл.

Іршавський ЗЗСО І-ІІІ ст.. №1 Матішинець Л.І.
ІІ Кузьма Станіслава Станіславівна 27.08.2007 р.

6 кл.

Іршавський ЗЗСО І-ІІІ ст.. №1 Кузьма Наталія Василівна
ІІІ Брич Наталія Андріївна 07.11.2003 р.

9 кл.

Іршавський ЗЗСО І-ІІІ ст.. №1 Матішинець Л.І.

 

номінація «Історія і державотворення»
  До питання соборності Української православної церкви ІІ Скоблей ВасилинаВовканич Марія

Шпак Владислав

10 кл ЗЗСО №1 Бровдій Оксана Василівна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Упродовж 2018/2019 навчального року продовжили впроваджувати  державну систему управління освіти(ДІСО) та «Курс: Освіта».

 

 1. Широко впроваджували у практику управлінської діяльності інформаційні

технології, а саме проводили:

 • загальношкільні батьківські збори;
 • наради при директору;
 • педради, використовуючи мультимедійне забезпечення.

За якісним складом педагогічних працівників наша школа не є останньою в район, у місті.

Із вищою освітою у Іршавському ЗЗСО І-ІІІст №1 працює 62 учителі, 3- з середньою.

 

 •  37 вчителів має вищу кваліфікаційну категорію.
 •  8 вчителів – І категорію.
 •  5 вчителів – ІІ категорії.
 •  5  вчителів – спеціаліст

 

В учительській кімнаті розміщено змінні стенди.

Були проведені директорські контрольні зрізи з окремих навчальних предметів.

Із метою створення відповідної матеріально – технічної бази для забезпечення належного рівня викладання предметів, виявлення кращого досвіду  для підвищення рівня знань та практичних навичок учнів, сприяння творчим педагогічним пошукам у закладі поповнюється матеріально – технічна база: отримали кабінет математики.

Упрдовж року проводилися відкриті уроки для колег, батьків – це один із шляхів удосконалення педагогічної майстерності та творчої співпраці вчителів, учнів, батьків. Інший шлях – самоосвіта вчителя, його знайомство з новими технологіями навчання, тому   вчителі закладу освіти передплатили методичні газети та журнали України.

                                            

IV. Методична робота.

 

Методична робота  закладу освіти  протягом 2018-2019 навчального року була спрямована на виконання Закону України «Про загальну середню освіту», впровадження Національної доктрини розвитку освіти, державної національної програми «Вчитель», вивчення і дотримання педагогами державних стандартів щодо змісту, рівня та обсягу шкільної освіти, забезпечення реалізації державної програми  «Діти України».

 

Методична робота здійснюється згідно із законодавством, нормативними документами про освіту, рекомендаціями МОН України, нормативно – правовими документами про середню освіту, планується й проводиться на діагностичній основі. На підставі Положення про методичну роботу з педагогічними кадрами загальноосвітніх шкіл України, з метою подальшого удосконалення методичної роботи по школі було видано наказ «Про організацію методичної роботи у 2018–2019 навчальному році». Педагогічний колектив закладу працював на сприяння виробленню в учителів умінь і навичок самостійної роботи з метою безперервного підвищення своєї кваліфікації і вдосконалення педагогічної майстерності, розвитку творчих здібностей педагогів, формування в них дослідницької роботи, впровадження в практику кращого педагогічного досвіду. У цьому навчальному році змінено навчально- методичне питання, над яким працював  педагогічний колектив, а саме: «Формування ключових компетентностей  і  підвищення  рівня  навчальних компетенцій учнів та професійної мобільності педпрацівників в умовах багатовекторної системи неперервної освіти».

 

Робота над проблемним питанням активізувала форми методичної підготовки кожного вчителя, підняла на більш високий рівень його теоретичну підготовку, надала чіткості і цілеспрямованості практичним заходам із різними категоріями вчителів. Протягом року забезпечувалася активна участь педагогічних працівників у роботі міських методичних об’єднань, семінарів-практикумів та  постійно діючих семінарів.

Протягом 2018–2019  навчального року педагоги школи активно  включилися в  реалізацію проблемного питання у процес своєї діяльності, у справу навчання і виховання школярів. Забезпечено науково-методичні умови для підвищення та  вдосконалення професійного рівня педагогів,  їх неперервного навчання, самоосвіти, що значно сприяло підвищенню результативності у навчально-виховній роботі закладу.

 

Робота над науково-методичною проблемою стала поштовхом для пошуку форм і функціональних структур із підготовки вчителя в загальнометодичному, психолого-педагогічному та науково-теоретичному аспектах. Однією з пріоритетних на сучасному стані є проблема підвищення професійного рівня вчителя через його самоосвіту. Самовдосконалення — важ­ливий аспект творчої діяльності педагогів, але через їхнє пасивне ставлення до професійного вдосконалення жодні фор­ми підвищення кваліфікації педагогів не дають ефективних результатів. Тому осно­вним завданням є залучення вчителів у процес вдоскона­лення особистої кваліфікації. Саме з цією метою в плані роботи з педкадрами та в плані роботи методичних підструктур були передбачені індивідуальні форми ро­боти: індивідуальна робота над науково-методичною проблемою (темою), само­стійна робота,  консультування, творчі звіти, наставництво, опрацювання фахових журналів і методичної літератури та інше. Методичні об’єднання вчителів  внесли в плани роботи виступи вчителів з обраної теми, а вчителі, які атестували­ся, підготували творчі звіти довільної форми. Основними напрямками вивчення діяль­ності вчителя були: предметна діяльність, методична грамотність, виховна спрямо­ваність, а також соціалізація дитини, роз­виток її особистості, реалізація особистості в сучасному суспільстві.

 

У 2018–2019  навчальному році атестацію пройшли 12 учителів: вперше проходили атестацію 4 педагогів, підвищили фаховий рівень – 3 молодих спеціалістів, інші – підтвердили раніше встановлені кваліфікаційні категорії.  Учителі та вихователі ГПД протягом атестаційного пері­оду провели показові уроки та заняття, виступили зі звітами на методичних об’єднаннях, брали участь у педагогічних читаннях, засіданнях педагогічних рад, на яких ділилися своїми здобутками з колегами. Учителька німецької мови Бігарі М.І. продовжує навчання і є аспіранткою Харківського регіонального інституту АНУ при Президентові України. Практичний психолог закладу Петрище В.Ю. взяла участь у Всеукраїнському конкурсі авторських програм «Нові технології у новій школі» в номінації «Профілактичні програми». Її програма «Усе залежить від тебе» затверджена МОН України і рекомендована до використання в закладах освіти.

 

Результатом методичної роботи  педколективу стали якісні показники участі учнів закладу у різних етапах Всеукраїнської  учнівської олімпіади з навчальних дисциплін,  мовно-літературних та мистецьких конкурсах.

Цього навчального року учні закладу  посіли  52 призові місця на ІІ(міському) етапі Всеукраїнських предметних олімпіад, 4–переможців Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. П. Яцика та 2 переможців мовно-літературного  конкурсу ім.Т.Г.Шевченка.

 

21 учень закладу захищав честь ОТГ на ІІІ (обласному) етапі олімпіад з 14 навчальних предметів. Але, на жаль, тільки  2 здобули перемогу: Козенюк Вікторія, учениця 8 класу, стала учасницею 4 етапу конкурсу ім. Шевченка, а Демчик Юлія, учениці 11 класу,  посіла 3 місце з історії на ІІІ етапі.

      Чимала заслуга в цих досягненнях вчителів-предметників. Адже 7 учителів входило до складу компетентного журі ІІІ (обласного) етапу олімпіад: це Химич Н.Д., Кузьма   Н.В., Франчак Е.В., Бровдій О.В., Мелеганич О.Д., Лізанець А.М., Петрище Я.В., а  Кузьма Н.В. третій рік поспіль є членом журі ІV етапу Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. Яцика.

 

Створено банк даних обдарованих учнів 2-11 класів. За  поданими списками наш заклад нараховує 259 учнів, обдарованих в різних сферах: навчання, образотворче мистецтво, музичне мистецтво, вокал, хореографія та спорт. Серед тих, хто представляв заклад на різних олімпіадах та конкурсах такі учні: Кобаль Тетяна, Попович Ксенія, Демчик Юлія, Балко Лілія-11 клас, Світлик Ірина, Шевчук Анастасія  та Вовканич Марія -10 клас, Гусєва Поліна, Брич Наталія  та Гудь Валерія – 9 клас та багато інших, які захищають честь закладу та міста.

Традиційними в закладі є предметні  тижні та  виховні заходи: написання творів (есе) та творчих робіт, історичних інформацій та повідомлень, предметних інтелектуальних вікторини, брейн-ринги, «Щасливий випадок», антикорупційна гра між командами 9-х та 10-х класів (менеджер Мелеганич О.Д.) Команди учнів

6 -11-их класів брали участь у міській інтелектуальній грі «360 і більше», у яких посіли одне І та одне ІІ місце.

 

Крім участі в Всеукраїнських предметних олімпіадах цього року учні закладу прийняли активну участь і у різних конкурсах, у яких теж здобули чимало перемог: Міжнародний конкурс знавців української мови ім. П Яцика – четверо переможців; мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді ім.Т.Шевченка – двоє, одна учениця брала участь в 4 етапі; творчий конкурс «Стежками Каменяра» – учениця 9-В кл. Станинець Марія;

Всеукраїнський конкурс учнівської творчості під гаслом «Об’єднаймось ж, брати мої» в номінаціях «Література» та «Історія України і державотворення» проект підготували учні 10-А,Б класів ( кер. Бровдій О.В.), конкурс творчих робіт до Дня захисника Вітчизни «Напиши лист солдату» -  учні закладу посіли усі 3 призові місця  (Брич Н., Козенюк В., Гусєва П.). Всеукраїнський конкурс есе «Моя майбутня професія: планування та розвиток» (Чіка А.,Химич В., Воробканич Н. 10-А клас).

Також наші учні взяли активну участь в Інтернет-олімпіаді з української мови, що проводилися на освітніх  порталах «На урок» та «Всеосвіта» («Всеосвіта.Зима -2018» та Всеосвіта. Весна -2019»). Активними були учні 4-А,Б,В  класів (47 учнів), 3-А,В класів (19 учнів), 7-В та 6-А,Б класів (43 учнів)  10-А (18 учнів). У загальному Всеукраїнському рейтингу заклад посів 55 місце.

До дня української писемності учні 6-А,7-В та  10-А класів  взяли участь в Інтернет-конкурсі «Слово до слова». Серед учасників багато переможців, які посіли призові  місця та отримали Дипломи , а  учасники – Сертифікати про участь. Щороку учні школи беруть участь у різних конкурсах: Конкурс

«Левеня» з фізики –  12 учнів, Всеукраїнський конкурс з англійської мови  «Гринвіч» – 15  учнів, Міжнародна математична гра для 2-6 класів «Кенгуру» – 86  учнів. Попович Ксенія, учениця 11 класу,  склала мовний іспит з англійської  мови  та отримали міжнародний сертифікат (диплом) рівня В-1.

Мелеганич О.Д. разом із командою дев’ятикласників   брала активну участь у проекті Zero Waste School, який мав на меті активізувати місцеві громади у невеликих містах та селах через неформальну освіту, навчити їх самостійно вирішувати суспільні і глобальні проблеми. Серед 25 шкіл України команда отримала перемогу та нагороду.

Активна робота із впровадження проблемного питання закладу в практику діяльності педагогів велася шкільними методоб’єднаннями вчителів-предметників. На засіданнях зверталася увага на  теоретичні засади з питань розвитку творчої особистості, особистісно-зорієнтовані підходи щодо навчання та виховання, підвищення інтересу до вивчення навчальних  предметів. Усі засідання методичних об’єднань мають відповідну структуру, проводилися згідно із планом роботи. До засідань готувалися педагогічні виставки методичних розробок, показові уроки з подальшим детальним їх аналізом і обговоренням.

Поряд із колективними й груповими формами методичної роботи в закладі освіти особливої актуальності набуває індивідуальна робота педагогів і адміністрації, тому важливо, що педагоги працюють над індивідуальними  науково-методичними темами, які підпорядковані  загальній проблемі закладу.

Проведені предметні тижні, декади мето­дичної майстерності й творчі звіти вчителів показали значний ріст професійної майстерності педагогів. Крім цього, проведення таких заходів сприяло оновленню форм і методів позакласної ро­боти з предметів, естетичному, національ­но-патріотичному вихованню учнів, при­щепленню в них поваги і любові до своєї держави.

Для задоволення індивідуальних потреб, уподобань працюють факультативи, які  учні школи можуть  відвідувати. На належному рівні ведеться гурткова робота. Є певні успіхи і в спортивному житті школи. У щорічних спортивних змаганнях «Олімпійське лелеченя» команда закладу посіла ІІ місце між командами навчальних закладів ОТГ. Збірна команда юнаків з футболу та збірна команда юнаків з волейболу посіли ІІ місце, а команда дівчат -  І  місце серед навчальних закладів району. Команда педагогічних працівників закладу посіла  ІІ місце в загальнокомандному заліку навчальних закладів району.

Із  1 вересня 2018-го почали навчатися за новим Стандартом усі першокласники.  Також у нашому закладі розпочато роботу в 1-В класі за особливою Програмою МО «Інтелект України» Цілями початкової освіти в Проекті визнано всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей і наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей, розвиток самостійності, творчості й допитливості.

Аналіз методичної роботи,  проведеної протягом 2018–2019  навчального року, показав, що у закладі створено належні умови для розкриття можливостей і здібностей педагогів, для освоєння ними передового педагогічного досвіду, сучасних педагогічних технологій. А саме тому проблеми методичної роботи мають розв’я­зуватись на шляху пошуку не тільки ново­го змісту, форм і методів цієї роботи, але й нового погляду на особистість вчителя.

З огляду на вищесказане та з метою виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», реалізації основних положень розпорядчих документів та комплексних програм розвитку освіти Міністерства освіти та науки, молоді та спорту України, підвищення ефективності організації навчально-виховного процесу, вдосконалення педагогічної майстерності вчителя, необхідно:

1. Продовжити роботу над  розв’язанням  єдиної методичної проблеми школи «Формування ключових компетентностей  і  підвищення  рівня  навчальних компетенцій учнів та професійної мобільності педпрацівників в умовах багатовекторної системи неперервної освіти», спрямувати діяльність педагогічного колективу на практичну реалізацію зазначеного питання.

2.      Удосконалювати форми і методи роботи щодо підвищення науково – теоретичного і загальнокультурного рівня, професійної майстерності педагогічних працівників школи.

3. Упроваджувати у практику роботи інноваційні технології навчання, досягнення передового педагогічного досвіду.

 

 

 

 

 

 

V. Навчальна діяльність учнів.

 

Упродовж 2018/2019 навчального року робота педколективу була спрямована на упровадження компетентнісного підходу до навчання та виховання учнів.

Велика увага в ЗЗСО приділяється залученню всіх дітей уосвітній процес. Станом на 1 вересня 2018 р. до 1-го класу були залучені всі діти, яким виповнилося 6 років, а  це 88 дітей.  У перший клас на наступний навчальний рік уже зараховано 72 першокласники.

Навчальні досягнення учнів стимулюються грамотами, похвальними листами та свідоцтвами з відзнакою.

 

У  закладі  освіти розроблені такі методи стимулювання учнів:

ü проведення свята «Умій побачити себе» для відзначення учнів-переможців  шкільних  конкурсів, районних олімпіад, відмінників навчання;

ü написання листів – подяк батькам ;

ü нагородження похвальними листами, грамотами та подарунками.

Так, 31.05 2019 році на Святі Останнього дзвоника  міським головою було вручено грошові премії кращій учениці закладу освіти за 2018-2019 рік Брич Наталії, учениці 9 класу та Демчик Юлії- за високі результати у вивченні історії.

 

VI. Виховна та позакласна робота.

Важливе місце у системі виховної діяльності ЗО посідає управління навчально-виховним процесом. У нашому закладі загальної середньої освіти це чіткий розподіл обов’язків між адміністрацією, всіма членами педагогічного колективу, творча співдружність з позашкільними закладами, залучення учнівського самоврядування тобто чіткий розподіл праці та встановлення функціональної залежності між усіма педагогічними системами та підсистемами.

З метою забезпечення відповідності діяльності ЗЗСО державним стандартам та надання допомоги вчителям у підвищенні рівня виховної роботи,  постійно здійснюється управління та внутрішкільний контроль за виховною роботою за схемою.

 

ДИРЕКТОР

 

Загально шкільні збори

 

Заступник з ВР

 

Керівники гуртків

 

Учителі, батьки

 

Педагог-організатор

 

Зв’язок МЦПО

 

Рада школи

 

Класні керівники

 

Рада профілактики правопорушень

 

Учні

 

Актив класу

 

Учнівське самоврядування

 

 

 

Педагоги ЗО усвідомлюють, що соціальна адаптація учнів, розуміння ними своїх прав і свідомого виконання обов’язків у значній мірі залежить від     пра­вильно визначених та обраних шляхів реалізації виховного процесу. Тому пріоритетними питаннями у виховній роботі ЗО залишається забезпечення всебічного розвитку особистості, сприяння її само­вихованню й самореалізації, спрямування у своїй діяльності керуватися загальнолюдськими цінностями, глибоко розуміти традиції свого народу. У зв’язку з цим виховна діяльність спрямована за такими напрямами:

 • Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;
 • Ціннісне ставлення особистості до людей;
 • Ціннісне ставлення особистості до себе;
 • Ціннісне ставлення особистості до мистецтва;
 • Ціннісне ставлення особистості до праці;
 • Ціннісне ставлення особистості до природи;
 • Правове виховання;
 • Патріотичне виховання.

Створена програма роботи з обдарованими учнями, яка передбачає всебічне сприяння розвитку обдарованих дітей та учнівської молоді, формування творчої особистості, створення системи роботи з обдарованими дітьми.

Головні завдання Програми передбачають забезпечення результативності та ефективності навчально – виховного процесу на основі співпраці у системі «обдарована дитина – творчий учитель» , впровадження інноваційних методів роботи, підвищення соціального статусу обдарованих учнів та їх наставників, визначення основних напрямків роботи з обдарованими учнями.

Головним завданням учнівського самоврядування є формування й розвиток соціально-активної, гуманістично спрямованої  особистості з глибоко усвідомленою громадською позицією, почуттям національної самосвідомості.
Розглядаючи учнівське самоврядування як один із видів самоврядування народу, А.С.Макаренко вважав його дієвим засобом підготовки підростаючого покоління до життя, праці, активної участі в загальнодержавних суспільних справах.
Формування ініціативної, здатної приймати нестандартні рішення особистості неможливе без широкого залучення  учнів до участі в управлінні шкільними справами через організацію колективної творчої діяльності та учнівського самоврядування.

Діти стають не спостерігачами життя, а його учасниками. Через шкільне самоврядування відбувається підготовка майбутніх активних громадян держави.

Зміни економічної та політичної ситуації в Україні, докорінне оновлення системи освіти ставлять завдання виховання в розряд пріоритетних. Удосконалення навчально-виховного процесу в школі пов’язане з необхідністю модернізації, вдосконалення науково – методичної роботи, яка виконує роль з’єднуючої ланки між діяльністю педагогічного колективу і державною системою освіти, спрямована на успішне вирішення складних завдань навчання та виховання учнів.

Виховання і навчання – нероздільний педагогічний процес у двох взаємопов’язаних аспектах. По – перше, це – педагогічний вплив школи, сім’ї, колективу дітей в урочній і позаурочній діяльності; а по – друге, це – готовність учня сприйняти цей вплив, а вчителя, батьків – здійснити його.

У 2018/2019 навчальному році був розроблений план виховних заходів з учнями 1-11-их класів на основі річного плану школи. Діяльність педагогічного колективу була спрямована на виховання компетентної особистості, громадянина України. Виховна робота в школі була спланована за основними напрямками: – ціннісне ставлення до суспільства; – ціннісне ставлення до людей; – ціннісне ставлення до праці; – ціннісне ставлення до мистецтва; – ціннісне ставлення до себе; – ціннісне ставлення до свого психічного „Я”; – ціннісне ставлення до свого соціального „Я”.

Головна увага була спрямована на формування в учнів активної життєвої позиції, на збереження власного життя і здоров’я, на виховання  моральності і культури  поведінки.

У ході виховної діяльності в шкільному колективі проводилась роз’яснювальна робота з питань профілактики злочинності та профілактики шкідливих звичок серед школярів.

Увічнювалися  пам’ять жертв Голодоморів і репресій в Україні, відзначалися державні свята та пам’ятні дати з історії України, політичних і громадських діячів.

В умовах творення Української держави особливої актуальності набула  проблема виховання та самовиховання творчої особистості, здатної на самостійну діяльність та саморозвиток.

Ураховуючи завдання національного виховання , визначені в Концепції виховання дітей та молоді у національній системі освіти, виховна робота організована й проводиться в різних формах і напрямках: національно-патріотичне, екологічне виховання, правове,  превентивне, художньо-естетичне.

Національно – патріотичне виховання  дітей та молоді визнано в Україні пріоритетним напрямом державної політики.

Основною метою національно – патріотичного виховання є формування національно-свідомого громадянина на шляху демократичного розвитку нашої держави. Адже саме українцям притаманні любов до рідної землі, гордість за своє історичне минуле, повага до звичаїв, традицій, культури, духовних надбань нашого народу.

Працюючи над реалізацією Концепції національно – патріотичного виховання, педагогічний  колектив  свою виховну роботу спрямовував на виховання свідомого громадянина, патріота України.

Так, в усіх класних кімнатах  оформлені куточки державної символіки, де учні мають змогу ознайомитися з державними символами України – Гербом, Прапором, Гімном. Класними керівниками та класоводами під час проведення класних годин, тематичних заходів виховується повага до державної символіки. Урочистості в закладі освіти супроводжуються Гімном України та підняттям Державного  Прапора України.

Виховуючи повагу до історичного минулого нашого народу, учні беруть участь і перемагають у різноманітних заходах, конкурсах, що надає їм не лише неоціненний досвід набуття навичок науковості, пошуковості, але й учить поважати традиції свого народу, його велику культурну спадщину.

Із метою виховання поваги учнів до традицій українського народу було проведено такі заходи:

-         загальношкільні заходи  до Дня української писемності та мовлення.

-         загальноміську акція «Розмовляй українською!» (учнівське самоврядування);

-         Загальношкільний  диктант національної єдності з учнями 1-11 кл.

-         Перегляд учнями 1-4 класів українських мультфільмів.

-         Виставку малюнків «Я люблю українську мову».

-         Проведення заходів до Дня Соборності України:інформаційні хвилинки, виховні години та участь у загальноміському Ланцюгові єдності.

-         Проведення конкурсу читців поезій  Т.Г.Шевченка.

-         Урочистості з нагоди  народження Т.Г.Шевченка  «Твоє слово, Кобзарю, вічне…»;

-         Заходи до Міжнародного дня рідної мови;

-         День рідної мови в ГПД.

Традиційними в школі є заходи щодо відзначення дня Героїв Небесної сотні:

- Акція «Долоньки свободи» (класні керівники, учні 1-4 кл.)

- Інформаційна п’ятихвилинка « Що таке гідність…» ( педагог-організатор,

учн. самоврядування);

-Перегляд та обговорення документального фільму «Небесна сотня. Зима, що нас змінила»    (учителі історії, учні 10-11кл.)

- Години спілкування «Небесна Сотня. Герої, які змінили хід історії України», «Хто вони герої Небесної сотні?»  (класні кер., учні 1-11 кл.);

Учителями історії також було проведено  уроки мужності до річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників , історичні та виховні години (класні керівники      1-11 кл. та вчителі історії ); зустріч із випускниками-воїнами АТО, які брали участь в воєнних діях.

 

Із метою залучення  дітей та учнівської молоді до активної волонтерської діяльності,  сприяння та розвитку  волонтерського руху,  створення  позитивного  іміджу діяльності  волонтерів, реалізації соціальних проектів і підтримки   волонтерських загонів  в школі було проведено:

-        Благодійні ярмарки, приурочені акції «Допомога онкохворим дітям» (21 тисяча грн.. )  -         Акція «Допоможи воїну АТО» (ярмарок).

-        Благодійна акція, яку підтримали і батьки, і педколектив, і учні: « Миколай у кожен дім» ( зібрано солодощі та фрукти для дітей із малозабезпечених сімей).

-         Учні 4-их класів долучиться до всесвітнього благодійного руху #Щедрий Вівторок – це день добрих справ, коли кожен може допомогти тим, кому потрібно.

-         Учнівським самоврядуванням школи  проведено акцію « Ангели пам’яті» та інформаційні хвилинки до  відзначення Дня Гідності та Свободи.

-         Учнями 1-7 класів  виставки малюнків на тему:«Будь-якій війні скажемо: «Ні!»

-         Проведено виховні години до 75 річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників.

-         Участь в урочистостях  з відзначення  Дня Пам’яті та Перемоги над нацизмом у Європі.

-         ПроведенняУчні закладу брали участь в спортивній грі « Лелеченя».

Відповідно до Указу Президента України 14 жовтня – День захисника України. Напередодні у школі була проведена лінійка, присвячена цій даті. Усіх присутніх привітали також з Днем українського козацтва та Покровою Пресвятої Богородиці. Учителями фізичної культури та Захисту вітчизни було проведено до Дня Захисника Вітчизни змагання між юнаками 10-11 класів.

Колективні творчі справи не тільки сприяють формуванню особистості з активною громадянською позицією, а й вчать жити і працювати в колективі, сприяють адаптації до сучасного соціуму, духовно збагачують особистість учня, допомагають у осмисленні життєвих цінностей, у вивченні сучасних реалій життя і перспектив розвитку особистості.

Протягом 2018-2019 н.р. учні школи мали змогу взяти участь у таких загальношкільних виховних заходах: свято «Осінній вернісаж»; день працівників освіти; день Святого Миколая; свято Нового року; до свята * Березя  (учні 9-их класів « Нумо, хлопці») та інші.

З метою дотримання правил безпечної поведінки  дітьми на вулиці, в місцях громадського відпочинку , в освітніх закладах і вдома класні керівники провели низку виховних бесід з питань протимінної безпеки населення та дітей  у школі:  «Сам удома: безпека твоєї оселі», «Сам надворі. Безпечна прогулянка», « У небезпечних місцях. Ігри у небезпечних місцях» , «Небезпечні речовини», «Евакуація  з приміщення школи»,  «Порятунок і захист людей у надзвичайних ситуаціях»,  «Надання невідкладної допомоги у  надзвичайних ситуаціях».

Усі класні колективи взяли активну участь у проведенні Тижня безпеки дорожнього руху. Ряд бесід із учнями закладу провели представники поліції. Адміністрацією школи проведено  «День цивільної оборони».

Екологічний напрямок складає основу випереджаючої освіти.  Принцип цілісності виховання розглядається нами як системний педагогічний процес, спрямований на гармонійний та всебічний розвиток особистості, формування в неї цілісної картини світу та передбачає наступність у реалізації напрямів та етапів виховної роботи на різних освітніх рівнях.

Цікаво пройшов  Тиждень природничих наук, де всі заходи учителями біології, екології, географії, основ здоров’я були спрямовані на важливість і необхідність екологічного виховання.  Так, традиційними для нашого закладу стали акції «За чисте довкілля» та «Школа – мій рідний дім»,операція «Посади дерево». Залучаючи учнів до таких заходів, відбувається формування  почуття  відповідальності за навколишнє середовище як національну і загальнолюдську цінність, виховується любов до природи.

Команда учнів нашого закладу ( кер. Мелеганич О.Д.)  перемогла у проекті Zero Waste School.

Цікаво й творчо пройшли Тиждень музики, Тиждень початкової школи, Тиждень фізичної культури, Тиждень іноземної мови. Тиждень ГПД.

Аналізуючи роботу класних керівників, слід зазначити, що ефективність виховної роботи цілком залежить від рівня налагодженої співпраці педагогічного й батьківського колективів. Класними керівниками  було сплановано заходи із залученням батьків до активного шкільного життя.   Так, було проведено Свято осені ,  Новорічно-різдвяні свята , свято «Прощавай, Букварику», випускне свято для учнів 4 –их класів, де безпосередньо були задіяні батьки .

З батьками проводились  такі бесіди: «Відповідальність батьків за виховання дітей», «Попередження правопорушень та злочинності в дитячому середовищі», «Попередження дитячого травматизму».

Слід зазначити, що проведені протягом року заходи мали емоційний вплив  і відіграли  роль у вихованні учнів. До виховних заходів були залучені всі учні з урахуванням їх індивідуальних особливостей та нахилів, де вони змогли проявити свою активність.

Робота з морально-естетичного виховання була спрямована на формування особистості, яка здатна уникати конфліктів, більше уваги приділялось вихованню в дітей толерантності, внутрішньої потреби в загальнолюдських цінностях, свідомого дотримання учнями встановлених правил, вимог, норм, прийнятних у суспільстві, виховання такту, чемності, громадянської відповідальності, самодисципліни та організованості.

Протягом навчального року надавалась соціальна допомога дітям пільгових категорій. Діти-сироти та діти, що знаходяться під опікою , отримали безкоштовно новорічні подарунки ,  мали пільгове харчування та оздоровилися та оздоровлюються  за рахунок бюджетних коштів.

На належному рівні виконувалися заходи щодо здійснення санітарно-гігієнічного режиму в школі, профілактичних медичних оглядів учнів.

Протягом навчального року з метою проведення просвітницької роботи з учнями та батьками з питань безпеки життєдіяльності відбувалися зустрічі з  представниками правоохоронних органів.

На виконання річного плану роботи школи з метою протидії поширенню злочинності серед неповнолітніх, вдосконалення виховної та просвітницької роботи , формування  та розвитку культури здоров’я на позиціях здорового способу життя  в  школі:

-         На загальношкільних батьківських зборах було розглянуто питання про дотримання законодавства про загальну середню освіту . Класні керівники 1-11 класів довели до відома  батьків інформацію про відповідальність  за виховання дітей та соціальний захист неповнолітніх.

-         Практичним психологом закладу проводились діагностування, анкетування дітей , було здійснено необхідну  корекційну роботу.

 

До Всесвітнього Дня боротьби зі СНІДом вчителями біології було проведено ряд заходів, спрямованих на профілактику цього захворювання:

-          години спілкування:«СНІД – небезпечна хвороба ХХІ ст..», «Ми проти СНІДу»,«Ставлення до ВІЛ-інфікованих людей», «Ми за здоровий спосіб життя»

-         Перегляд та обговорення   документального кінофільму про  людей, які стали жертвами Чорної Чуми – СНІДу  «Правда про СНІД»       Учителі біології,

-           Лікар-іфекціоніст та представник центру соціальних служб провели  Лекторій «Скажемо СНІДу- НІ».

 

У рамках Всеукраїнського Тижня права вчителем правознавства проведено круглий стіл із питань забезпечення прав і свобод людини в Україні та ряд інших заходів.

 

Під час проведення  акції «16 днів проти насильства»  здійснено наступне:

1.  Тренінги « Як протидіяти тиску однолітків», «Безпека спілкування в Інтернеті»,  «Стоп: булінг!» ;

2. Практичним психологом анкетування на виявлення жорстокого поводження з дітьми (8,9 кл.)

3. Тестування на виявлення рівня гуманності взаємовідносин батьків із дітьми (5,6кл. )

4.  Педагогом-організатором проведенл круглий стіл із лідерами учнівського самоврядування  «Світ без насильства».

9.  Проведено практичним психологом з учителями психолого-педагогічний семінар «Булінг у дитячому середовищі: причини, наслідки та шляхи подолання»

10. Конкурс стінгазет  «Стоп насильству!»

 

11.    Акція « Синя стрічка»  (учнівське самоврядування)

12.    Практичним психологом розроблено інформаційні буклети щодо запобігання насильству .

 

13. Представниками Іршавського районного центру соціальних служб сім’ї, дітей та молоді для учнів 9-их класів був проведений захід «Насильство у сім’ї. Булінг»

 

 

У 2019-2020 навчальному році виховна робота й надалі плануватиметься  відповідно до Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання, «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів ЗНЗ України», методичних рекомендацій МОН України.

 

 

VII. Правовиховна  робота.

У  закладі з учнями організовано такі форми правового навчання і виховання:

•  тематичні загальношкільні лінійки та класні години;

•  лекції, бесіди на правову тематику;

•  анкетування;

•  зустрічі з працівниками правоохоронних органів;

•  уроки правознавства.

Заступником директора школи з  виховної роботи, практичним психологом періодично проводяться бесіди з учнями, що потрапили в складні життєві умови.

У ЗО створена Рада профілактики правопорушень, робота якої   проводиться  за такими нап­рямками:

1.    Бесіди з учителями і батьками. Спираючись на отримані результати діагностики, даються певні ре­комендації по відношенню до певного підлітка бать­кам, класним керівникам, вчителям.

3.  Проведення    корекційної   роботи    під   час індивідуальних консультацій з важкими підлітками.

4.  Профілактика адективної поведінки (зловживан­ня алкоголем, тютюнопалінням, наркотичними речо­винами) — в курсі уроків основи здоров’я за новими мето­диками (в курсі превентивної освіти).

 

 

 

VIIІ. Соціальний захист.

             Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, які навчаються в школі, проводиться згідно з чинним законодавством. На початок навчального року були підготовлені списки учнів пільгових категорій. Кіль­кість дітей у них становить:

v діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування – 15

v діти із багатодітних сімей – 198.

v діти – напівсироти – 46.

v діти із малозабезпечених сімей – 2.

Ці діти постійно перебувають у центрі уваги ад­міністрації школи.

IX. Профорієнтаційна робота

Професійна підготовка молоді починається ще в шкільні роки. Завдання  ЗО — підготувати підростаюче покоління до свідомого вибору профе­сії. Профорієнтаційна робота в закладі проводиться під час навчально-виховного процесу: виховання трудових навичок у школярів під час прибирання території, розширення знань про професії на уроках. Якісному вихованню сприяють позакласні виховні заходи.

X. Фінансово – господарська діяльність.

         У 2018/2019 навчальному році за сприянням відділу освіти Іршавської міської ради було виділено близько 2 млн. грн., а саме було зроблено:

-         вбиральні з гарячою та холодною водою, які підключено до центральної каналізації;

-         реалізовано проект щодо заміни тирсових перегородок на стаціонарні стіни в усіх приміщеннях основного корпусу та заміна дверей на 21 приміщенні;

-         придбано та встановлено 100 лед свтільників;

-         замінено 5 вікон на 1 поверсі;

-         великі двері на спортзалі;

-         встановлено електричне опалення в двох корпусах ( колишній гуртожиток)

-         закуплено всі меблі, техніку,  для 1-их класів;

60 банок фарби;

-         25 дерев.

-         30 парт і 50 стільців;

-         Уже дано дозвіл на знищення аварійних убиралень та майстерні на подвір*ї, що буде зроблено в літній період;

Велику допомогу протягом усього 2018-2019 навчального року ми отримали від батьків та депутатів міської ради, ВР України, відділу освіти Іршавської міської ради, вчителів нашого закладу освіти:

-         Придбано для закладу освіти 10 нових ноутбуків;

-         Придбано та встановлено 6 вікон на 2 поверсі;

-         1 двері – 4-А кл.

-         2 двері на хімічному кабінеті та підсобці (9-В);

-         Столи, стільці для учительської;

-         встановлено стрічкові жалюзі в 6 приміщеннях;

-         13600 грн – це допомога вчителів та класних колективів, які тепер використовуємо для капітального ремонту коридорів (права сторона) на 1 і 2 поверсі;

-         велику допомогу надає в проведенні ремонтних робіт Юрій Алладінський, увесь техперсонал закладу, за що їм велике спасибі!

 

Також навчальний заклад приймав допомогу від  батьків у вигляді ремонтних робіт:

 • фарбування підлоги, стін, облаштування класних приміщень (1 -11кл.)

Упродовж 2018/2019 навчального року відсутня заборгованість по виплаті заробітної плати. Здійснена своєчасна виплата відпускних, матеріальна допомога на оздоровлення. Технічний персонал отримують доплату за шкідливі умови праці.

Для успішного початку нового 2019/2020 навчального року необхідно забезпечити:

 • аптечки для спортивного залу та харчоблоку;
 • приведення в належний стан опалювальної системи;
 • створити належним чином кабінет фізики та кабінет словесності для викладання навчальних предметів;
 • обладнати класні кімнати для 1 класу згідно вимог НУШ;
 •  фарбування підлоги у спортивному залі та заміна вікон, дверей.

 

 

ХІ. Охоплення учнів гарячим харчуванням.

У 2018-2019 навчальному році було організоване повноцінне, безпечне та якісне харчування дітей (замовлення та прийняття безпечних і якісних продуктів харчування та продовольчої сировини в необхідній кількості, додержання умов і термінів їх зберігання, технології виготовлення страв, правил особистої гігієни працівників харчоблоку, виконання норм харчування, наявність сертифікатів якості тощо).

Безкоштовне гаряче харчування учнів здійснювалося тільки в робочі дні. У разі відсутності учнів під час навчання компенсація не проводилася.

ХІІ. Охорона праці.

         Із метою створення безпечних умов роботи та охорони праці було здійснено: перевірку електричного обладнання та заземлення, розроблені функціональні обов’язки з питань охорони праці для всіх категорій працівників, розроблені та затверджені правила техніки безпеки під час організації навчально – виховного процесу в кабінеті інформатики, спортивному залі, майстерні. Своєчасно проводилися вступні та первинні інструктажі на робочому місці співробітників навчального закладу. Проведена атестація робочих місць щодо відповідності вимог техніки безпеки, забезпечувалося дотримання санітарно – гігієнічного режиму.

 

ХІІІ. Безпека життєдіяльності та запобігання дитячого травматизму.

         Із учнями ЗО перед та після канікул проводились цільові інструктажі та фіксувались у журналах реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, закріплені за кожним класним керівником, учителем – предметником та в кожному кабінеті, спортзалі.

Перед осінніми, зимовими, весняними та літніми канікулами проводились єдині уроки з безпеки життєдіяльності учнів. На сторінках класного журналу «Бесіди з безпеки життєдіяльності» записувалися відповідні бесіди.

Кожним учителем – предметником проводився інструктаж перед виконанням завдання лабораторної або практичної роботи, зміною видів на уроках праці, фізичної культури, які фіксувалися в класних журналах.

Своєчасно проводилися інструктажі з дітьми перед виїздом за межі школи: змагання, олімпіади, конкурси, а також перед проведенням позакласних та позашкільних заходів.

Класні керівники щотижня проводили профілактичні бесіди щодо запобігання дитячого травматизму. Проводилися додаткові позапланові бесіди  за фактами нещасних випадків з учнями в школі, учнями району, які фіксувалися в класних журналах.

 

Сьогодні одним із провідних напрямів освітньої реформи є створення принципово нового механізму взаємодії всіх учасників навчально-виховного процесу, який має ґрунтуватися на дотриманні принципу єдності їх інтересів.

Головними завданнями нашого закладу освіти є турбота про постійне підвищення якості навчально-виховного процесу, розвиток творчого потенціалу кожного вчителя й колективу в цілому, створення умов для підтримання інтелектуального фону, виховання дієвого інтересу до навчально-виховної діяльності, впровадження сучасних педагогічних технологій, спрямованих на розкриття та розвиток інтелектуальних і творчих здібностей дитини, на задоволення потреб у самовдосконаленні. Тому тільки спільна робота в команді дасть позитивний результат, а саме бути кращими!

 

 

 

Comments are closed.