ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

НОРМАТИВНА БАЗА ДО НОВОГО

2019-2020 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів:

Порядковий номер Нормативно-правовий акт Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта у Міністерстві юстиції України
Найменування дата і номер

І. Закони України

1.1 Закон України «Про освіту» 5 вересня 2017 року № 2145-VIII
(ЗУ № 2145-VIII)
1.2 Закон України «Про загальну середню освіту» 13 травня 1999 року № 651-ХІV
(ЗУ № 651-ХІV)
1.3 Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» 5 квітня 2007 року № 877-V

(ЗУ № 877-V)

ІІ. Постанови Кабінету Міністрів України

2.1 Про затвердження Державного стандарту початкової освіти 21 лютого 2018 р. № 87
2.2 Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти 23 листопада 2011 р. № 1392 (із змінами, внесеними згідно з постановою КМУ від 07 серпня 2013 р. № 538)
2.3 Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами 21 серпня 2013 р. № 607
2.4 Про організацію діяльності спеціальних навчальних закладів для дітей і підлітків, які потребують особливих умов виховання 13 жовтня 1993 р. № 859  
2.5 Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування 5 квітня 1994 р. № 226
2.6 Про Положення про ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою 28 квітня 1999 р. № 717
2.7 Про затвердження Положення про спеціалізований навчальний заклад спортивного профілю 5 листопада 1999 р. № 2061
2.8 Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів 13 вересня 2017 р. № 684
2.9 Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників 14 червня 2000 р. № 963
2.10 Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності 27 серпня 2010 р. № 796
2.11 Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування 4 серпня 2000 р. № 1222
2.12 Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок 23 травня 2001 р. № 559
2.13 Про встановлення строку навчання у загальноосвітніх навчальних закладах для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку 23 квітня 2003 р. № 585  
2.14 Про затвердження Положення про військовий ліцей 17 липня 2003 р. № 1087
2.15 Про затвердження Порядку здійснення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів 8 грудня 2009 р. № 1318
2.16 Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах 5 серпня 2011 р. № 872 (із змінами, внесеними згідно з постановою КМУ від 09 серпня 2017 р. № 588)
2.17 Про затвердження Положення про санаторну школу від 21 листопада 2018 р. № 1026 
2.18 Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр 12 липня 2017 р. № 545 (із змінами, внесеними згідно з постановою КМУ від 22.08.2018 № 617)
2.19 Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності від 30 грудня 2015 р. № 1187
2.20 Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері загальної середньої освіти та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою якості освіти від 17 квітня 2019 р. № 338

ІІІ. Накази центральних органів виконавчої влади України

(Міністерства освіти і науки України)

3.1 Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти 16.04.2018 № 367 05 травня 2018 р. за № 564/32016
3.2 Про затвердження Порядку зарахування осіб з особливими освітніми потребами до спеціальних закладів освіти, їх відрахування, переведення до іншого закладу освіти 01.08.2018 № 831 16 серпня 2018 р. за № 945/32397
3.3 Про затвердження Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу 14.07.2015 № 762 30 липня 2015 р. за № 924/27369
3.4 Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти 15.04.1993 № 102 27 травня 1993 р. за № 56
3.4 Про затвердження Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах 13.03.2017 № 369 28 березня 2017 р. за № 416/30284
3.5 Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах 12.01.2016 № 8 03 лютого 2016 р. за № 184/28314
3.6 Про затвердження Положення про дистанційне навчання 25.04.2013 № 466 30 квітня 2013 р. за № 703/23235
3.7 Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах 20.02.2002 № 128 06 березня 2002 р. за № 229/6517
3.8 Про затвердження Порядку створення груп подовженого дня у державних і комунальних закладах загальної середньої освіти  25.06.2018 № 677 24 липня 2018 р. за № 865/32317
3.9 Про затвердження Порядку проведення державної підсумкової атестації 07.12.2018 № 1369 02 січня 2019 р. за № 8/32979
3.10 Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності 07.11.2000 № 522 26 грудня 2000 р. за № 946/5167
3.11 Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах 31.08.2001 № 616 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 07.10.2013 № 1365) 28 грудня 2001 р. за № 1093/6284
3.12 Про затвердження Положення про загальноосвітню школу-інтернат та загальноосвітню санаторну школу-інтернат 12.06. 2003 № 363 27 червня 2003 р. за № 525/7846
3.13 Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів 20.07.2004 № 601 09 вересня 2004 р. за № 1121/9720
3.14 Про затвердження Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів 14.12.2012 № 1423 3 січня 2013 р. за № 44/22576
3.15 Про затвердження Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів 20.05.2004 № 407 14 червня 2004 р. за №730/9329
3.16 Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах 01.06 2005 № 242/329 15 червня 2005 р. за № 661/10941
3.17 Про затвердження Положення про вечірню (змінну) школу 04.07.2005 № 397 15 липня 2005 р. за № 758/11038
3.18 Про затвердження Правил безпеки під час занять у навчальних і навчально-виробничих майстернях навчальних закладів системи загальної середньої освіти 13.08.2007 № 730 29 серпня 2007 р. за № 990/14257
3.19 Про затвердження Положення про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку 15.09.2008 № 852 22 грудня 2008 р. за № 1219/15910
3.20 Про забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах 20.07.2009 № 518/674 17 серпня 2009 р. за № 772/16788
3.21 Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників 06.10.2010 № 930 14 грудня 2010 р. за №1255/18550
3.22 Про затвердження Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти 06.12.2010 № 1205 22 грудня 2010 р. за № 1308/18603
3.23 Про затвердження Типових штатних нормативів спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю 03.12.2012 № 1370 21 грудня 2012 р. за № 2142/22454
3.24 Про затвердження Положення про спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах 09.12. 2010 № 1224 29 грудня 2010 р. за № 1412/18707
3.25 Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти 13.04. 2011 № 329 11травня 2011 р. за № 566/19304
3.26 Про затвердження Положення про похвальний лист «За високі досягнення у навчанні» та похвальну грамоту «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів» 11.12.2000 № 579 19 грудня 2000 р. за № 923/5144
3.27 Про затвердження Положення про навчально-реабілітаційний центр 16.08. 2012 № 920 05 вересня 2012 р. за № 1502/21814
3.28 Про затвердження Положення про дитячі будинки і загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 10.09.2012 № 995/557 20 вересня 2012 р. за № 1629/21941
3.29 Про затвердження Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні» 17.03 2015 № 306 31 березня 2015 р. за № 354/26799
3.30 Про затвердження Інструкції щодо заповнення Класного журналу для 1–4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів 08.04. 2015 № 412 27 квітня 2015 р. за № 472/26917
3.31 Про затвердження Інструкції з діловодства у закладах загальної середньої освіти від 25.06.2018 № 676 11 вересня 2018 р. за № 1028/32480
3.32 Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами від 23.07.2010 № 736/902/758 30 листопада 2010 р. за № 1196/18491
3.33 Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти 26.12.2017 № 1669 23 січня 2018 р. за № 100/31552
3.34 Про затвердження Порядку зарахування осіб з особливими освітніми потребами до спеціальних закладів освіти, їх відрахування, переведення до іншого закладу освіти 01.08.2018 № 831 16 серпня 2018 р. за № 945/32397
3.35 Про затвердження Положення про з’єднаний клас (клас-комплект) початкової школи у філії опорного закладу 05.08.2016 № 944 26 серпня 2016 р. за № 1187/29317
3.36 Про затвердження Типового положення про філію закладу освіти 06.12.2017 № 1568 02 січня 2018 р. за № 1/31453
3.37 Про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України 22.05.2018 № 509 31 липня 2018 року за № 885/32337
3.38 Про деякі питання документів про загальну середню освіту 16.10.2018 № 1109 12 листопада 2018 р. за № 1279/32731
3.39 Про затвердження форми звітності щодо чисельності та складу педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти та інструкції щодо її заповнення 27.08.2018 № 937 03 вересня 2018 р. за № 997/32449
3.40 Про затвердження форм звітності з питань діяльності денних закладів загальної середньої освіти та інструкцій щодо їх заповнення 27.08.2018 № 936 03 вересня 2018 р. за № 1000/32452
3.41 Про затвердження Порядку проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти 09.01.2019 № 17 12 березня 2019 р. за № 250/33221

 

  В Іршавському ЗЗСО І-ІІІ ступенів №1 створено всі необхідні умови для роботи педагогічного колективу, навчання та виховання дітей шкільного віку.

       У школі ефективно працює психологічна служба, якою керує практичний психолог-методист Петрище Вікторія Юріївна.

          Учні школи навчаються в 46 класних приміщеннях, з яких 21 навчальний кабінет, включаючи кабінети математики, фізики, хімії, біології, інформатики, української мови та літератури, іноземної мови, світової літератури, майстерню обслуговуючої праці. Школа забезпечена спортзалом та спортивним майданчиком, актовим залом та бібліотекою. В школі діють 2 сучасні комп’ютерні класи.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ ШКОЛИ

1. Впровадження в початковій школі освітньої програми «ІНТЕЛЕКТ УКРАЇНИ»

 2.  Профілізація старшої школи:

  • пр0фільний предмет – історія;
  • профільний предмет – математика;
  • профільний предмет – мистецтво

3.  Проведення соціально-профілактичних тренінгів.

4.  Співпраця з громадськими організаціями міста.

 

 

Comments are closed.